Oncologie

Regionale netwerkvorming in de oncologische zorg is noodzakelijk en op veel plekken in Nederland al in gang gezet. Netwerken zorgen ervoor dat patiënten met kanker overal, onafhankelijk van de plek waar zij hun zorgtraject starten, kunnen rekenen op optimale oncologische zorg. Op zo kort mogelijke termijn, volgens de laatste stand van de wetenschap, diagnostiek, behandeling en ervaringsdeskundigheid.

Samenwerking tussen patiënten, medisch specialisten, (wijk)verpleegkundigen, huisartsen, paramedici, ziekenhuizen en umc’s is noodzakelijk om mensen met kanker deze optimale zorg te kunnen bieden. In het Koersboek Oncologische Netwerkvorming verbindt de Taskforce Oncologie (bestaand uit patiëntenbeweging Levenmetkanker, NHG, NVZ, NFU, IKNL en Soncos) haar visie op oncologische netwerken en ideeën over het einddoel met initiatieven in het land.

Het Koersboek gaat over samenwerking in teams voor het neerzetten van een topprestatie. Maar bovenal gaat het Koersboek over samen op weg naar optimale zorg voor de patiënt met kanker. Overal, altijd en van een zo hoge kwaliteit dat niemand in binnen- en buitenland eromheen kan. Als landelijke partijen hebben wij elkaar in deze koers gevonden.

U kunt het koersboek inzien op: http://koersboek-oncologische-netwerkvorming.nl/

 

 


Koersboek oncologische netwerkvorming overhandigd aan Ministerie van VWS

Donderdag 8 oktober is het Koersboek oncologische netwerkvorming 2015-2020 overhandigd is aan de heer drs. B.E. van den Dungen, Directeur-Generaal Curatieve Zorg bij het Ministerie van VWS. Het koersboek, ontwikkeld door de Taskforce Oncologie, is bedoeld om professionals te inspireren… Lees meer »


Geen onderbouwing gevonden voor verhogen volumenorm borstkankeroperaties

18-08-2014 Het aantal borstkankeroperaties dat een ziekenhuis jaarlijks uitvoert, speelt in Nederland geen rol van betekenis bij de kans op genezing van patiënten met borstkanker. Dit blijkt uit onderzoek van IKNL waarover Sabine Siesling publiceert in Breast Cancer Research and… Lees meer »


Nieuwe netwerken optimaliseren kankerzorg

Ziekenhuizen, (huis)artsen en patiëntenorganisaties gaan intensiever samenwerken op het gebied van zorg voor kankerpatiënten. In regionale oncologische netwerken worden afspraken gemaakt over het verregaand delen van kennis en het afstemmen van protocollen. De deelnemende partijen verwachten hiermee een optimale zorg… Lees meer »


Nieuwe samenwerking oncologie

Ziekenhuizen, (huis)artsen en patiëntenorganisaties gaan intensiever samenwerken op het gebied van zorg voor kankerpatiënten. In regionale oncologische netwerken worden afspraken gemaakt over het verregaand delen van kennis en het afstemmen van protocollen. De deelnemende partijen verwachten hiermee optimale zorg voor… Lees meer »


Minimale invloed ziekenhuisvolume op sterfte borstkankerpatiënten

Het aantal borstkanker operaties dat een ziekenhuis jaarlijks uitvoert speelt in Nederland geen rol van betekenis bij de kans op genezing van patiënten met borstkanker. Deze conclusie blijkt uit onderzoek van IKNL waarover Sabine Siesling 17 juni rapporteerde tijdens de… Lees meer »