16 regionale SAZ ziekenhuizen startten samen met eerstelijns verloskundigen waardegedreven zorg programma geboortezorg

Het SAZ waardegedreven zorg programma is wederom uitgebreid, nu met het thema geboortezorg. Zestien regionale SAZ ziekenhuizen participeren in dit programma en bij twaalf ziekenhuizen zijn vanaf het begin ook eerstelijns verloskundigenpraktijken betrokken. Door onderlinge benchmark van bestaande data en… Lees meer »


BeterDichtbij stelt digitaal contact met patiënten (berichten en beeldbellen) kosteloos beschikbaar aan ziekenhuizen

Veel ziekenhuizen en huisartsen(posten) moeten de poliklinische afspraken in het ziekenhuis of de praktijk afzeggen of vervangen door zorg op afstand in verband met het coronavirus (COVID-19). Steeds meer ziekenhuizen vragen of BeterDichtbij hierbij ingezet kan worden, om zo de… Lees meer »


22 regionale SAZ ziekenhuizen boeken resultaat met waardegedreven zorg

De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) hebben met het programma waardegedreven zorg samen een beweging in gang gezet. In korte tijd zijn 22 SAZ ziekenhuizen hier actief mee bezig. Het betreft de patiëntgroepen darmkanker, heupfractuur, borstkanker, galblaas, liesbreuk, geboortezorg en hartfalen…. Lees meer »


In Qruxx: interview met chirurgen SJG Weert over SAZ waardegedreven zorg

“Regelmatig bij andere ziekenhuizen kijken en met andere artsen spiegelen. Dat levert aantoonbaar betere zorg op.” Aldus chirurgen Tanja Lettinga & Jeroen van Essen van SJG Weert in Qruxx over het SAZ programma waardegedreven zorg. Lees hier het artikel in… Lees meer »


Fitter, minder complicaties & sneller herstel bij operatie

Verhogen van kwaliteit van leven is een van de pijlers van de strategische koers van de SAZ ziekenhuizen. Rond een operatie kunnen we hier veel aan doen. SAZ ziekenhuizen maken werk van preventieve maatregelen rond de operatie van patiënten. Bij… Lees meer »


Wilhelmina Ziekenhuis Assen werkt hard aan preventie

Voorkomen dat mensen ziek worden. Dat is wat het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zich als doel heeft gesteld – naast het bieden van de best mogelijke zorg op de juiste plek. Een trits aan preventieactiviteiten maakt een boel positieve energie… Lees meer »


SAZ en Philips ondertekenen intentieverklaring om een intensieve samenwerking aan te gaan voor connected care

De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en Philips hebben een intentieverklaring ondertekend om samenwerking te onderzoeken op het gebied van connected care: het bewaken, monitoren, observeren en zelf-management van patiënten over de gehele zorgketen. In de komende periode gaan de partijen… Lees meer »


Nieuws Algemeen Dagblad: visie op zorg in de regio

Het Algemeen Dagblad plaatste op 26 oktober een opinie-artikel door Joba van den Berg – Tweede kamerlid CDA fractie en Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van het bestuur van de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) De tekst van het artikel: Behoud de zorg… Lees meer »


BovenIJ werkt aan gezondheid. Edwin van der Meer aan het woord

Edwin van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur van het BovenIJ ziekenhuis en voorzitter van de Krijtmolenalliantie zet stappen in de SAZ strategie: van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie. Daarvoor sloot hij in juli een intentieovereenkomst met de gemeente Amsterdam, de zorg-… Lees meer »


Van elkaar leren door ziekenhuisoverstijgende analyse van calamiteiten

Alle 28 regionale ziekenhuizen verenigd in de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) delen sinds begin dit jaar hun calamiteitenrapportages om ook op dit gebied van elkaar te kunnen leren. Het Nivel gaat in samenwerking met de SAZ onderzoeken welke leerpunten en… Lees meer »