In Qruxx: interview met chirurgen SJG Weert over SAZ waardegedreven zorg

“Regelmatig bij andere ziekenhuizen kijken en met andere artsen spiegelen. Dat levert aantoonbaar betere zorg op.” Aldus chirurgen Tanja Lettinga & Jeroen van Essen van SJG Weert in Qruxx over het SAZ programma waardegedreven zorg. Lees hier het artikel in… Lees meer »


Fitter, minder complicaties & sneller herstel bij operatie

Verhogen van kwaliteit van leven is een van de pijlers van de strategische koers van de SAZ ziekenhuizen. Rond een operatie kunnen we hier veel aan doen. SAZ ziekenhuizen maken werk van preventieve maatregelen rond de operatie van patiënten. Bij… Lees meer »


Wilhelmina Ziekenhuis Assen werkt hard aan preventie

Voorkomen dat mensen ziek worden. Dat is wat het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zich als doel heeft gesteld – naast het bieden van de best mogelijke zorg op de juiste plek. Een trits aan preventieactiviteiten maakt een boel positieve energie… Lees meer »


SAZ en Philips ondertekenen intentieverklaring om een intensieve samenwerking aan te gaan voor connected care

De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en Philips hebben een intentieverklaring ondertekend om samenwerking te onderzoeken op het gebied van connected care: het bewaken, monitoren, observeren en zelf-management van patiënten over de gehele zorgketen. In de komende periode gaan de partijen… Lees meer »


Nieuws Algemeen Dagblad: visie op zorg in de regio

Het Algemeen Dagblad plaatste op 26 oktober een opinie-artikel door Joba van den Berg – Tweede kamerlid CDA fractie en Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van het bestuur van de SAZ (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen) De tekst van het artikel: Behoud de zorg… Lees meer »


BovenIJ werkt aan gezondheid. Edwin van der Meer aan het woord

Edwin van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur van het BovenIJ ziekenhuis en voorzitter van de Krijtmolenalliantie zet stappen in de SAZ strategie: van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie. Daarvoor sloot hij in juli een intentieovereenkomst met de gemeente Amsterdam, de zorg-… Lees meer »


Van elkaar leren door ziekenhuisoverstijgende analyse van calamiteiten

Alle 28 regionale ziekenhuizen verenigd in de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) delen sinds begin dit jaar hun calamiteitenrapportages om ook op dit gebied van elkaar te kunnen leren. Het Nivel gaat in samenwerking met de SAZ onderzoeken welke leerpunten en… Lees meer »


Directeur Beatrixziekenhuis Anja Blonk pleit voor patiëntgerichte bekostiging van de zorgkosten

Het huidige systeem van financiering stuurt op aantallen behandelingen en operaties. Deze wijze van financieren staat nieuwe ontwikkelingen in de weg. Anja Blonk, directeur Beatrixziekenhuis (en SAZ ziekenhuis) pleit voor een andere bekostiging van de zorgkosten. “De regionale ziekenhuizen zijn… Lees meer »


Ook verpleegkundigen enthousiast over waardegedreven zorg

Inmiddels participeren 17 van onze regionale ziekenhuizen in het SAZ programma waardegedreven zorg. Chirurg Martijn Möllers en verpleegkundig specialist Martsje van der Sluis van Ziekenhuis Nij Smellinghe vertellen over hun ambities in een interview met Qruxx. Ook verpleegkundigen zijn enthousiast:… Lees meer »


SAZ Kennispartner bij Qruxx

SAZ is de nieuwe kennispartner van Qruxx; hét kennisplatform rond value based healthcare. Het digitale kennisplatform Qruxx bericht over waardegedreven zorg: het laatste nieuws, achtergrondartikelen, wetenschappelijke verhalen en blogs. SAZ ziekenhuizen werken met waardegedreven zorg aan het realiseren van de… Lees meer »