Waardegedreven zorg

Samenwerken aan waardegedreven zorg

Inzicht in de kwaliteit van zorg draagt bij aan het nog verder verbeteren van de zorg. Het is dan ook niet voor niets dat patiënten en zorgverzekeraars vragen om deze transparantie. Waardegedreven zorg is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Inzicht in goede voorbeelden stimuleert het verder verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Dit sluit aan bij het realiseren van de Triple Aim doelen: betere ervaren kwaliteit van zorg, een gezondere populatie, tegen relatief minder kosten. De SAZ ziekenhuizen zetten samen in op waardegedreven zorg.

Wat is waardegedreven zorg?

Waardegedreven zorg, ook wel Value Based Health Care (VBHC) genoemd, is gezondheidszorg gebaseerd op de uitkomsten van de geleverde zorg in relatie tot de gemaakte kosten. Door het transparant maken van deze uitkomsten en kosten, en daarbij te leren van elkaar, streven we naar betere behandelresultaten tegen lagere kosten.

SAZ programma Waardegedreven Zorg

In het SAZ programma willen de SAZ ziekenhuizen de geobjectiveerde kwaliteit van zorg verbeteren en de doelmatigheid van de zorgverlening aantonen. Met behulp van benchmarks van uitkomsten en kosten worden prestaties open en transparant besproken in spiegelbijeenkomsten met de deelnemende regionale ziekenhuizen.

Daarbij wordt er gewerkt met een continue verbetercyclus. Met behulp van interactieve dashboards en aanvullende tools krijgen de ziekenhuizen laagdrempelig toegang tot de benchmark informatie, die driemaandelijks worden geactualiseerd. Maandelijks krijgen de ziekenhuizen een rapportage met opvallende prestaties van het eigen ziekenhuis ten opzichte van de andere deelnemende ziekenhuizen en de vorige periode.

Door het delen van data en goede voorbeelden leren de ziekenhuizen optimaal van elkaar en worden zij gestimuleerd om integraal verbetertrajecten op te zetten, om zo de waarde van zorg te verbeteren. De SAZ ziekenhuizen zijn verweven met- en verankerd in de regio. Anders dan de meeste bestaande initiatieven streven de regionale ziekenhuizen ernaar om waardegedreven zorg binnen de keten in de regio op te pakken. Door het aanbieden van een gezamenlijk programma kunnen SAZ leden ook gezamenlijk kennis opbouwen voor andere verbetertrajecten en kan ondersteuning effectief georganiseerd worden.

Van start met diagnosegroepen darmkanker en heupfractuur

De regionale SAZ ziekenhuizen zijn in juni 2018 gestart met het concretiseren van waardegedreven zorg voor de diagnosegroepen darmkanker en heupfractuur. Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

Jeroen van Essen“We kunnen zo echt de diepte in en de zorg aantoonbaar nog beter maken”

SJG Weert is een van de ziekenhuizen die deelneemt aan het programma voor de diagnosegroep darmkanker. Wat levert dit het ziekenhuis op en wat is de kracht van deze samenwerking tussen de regionale SAZ ziekenhuizen? In gesprek met dr. Jeroen van Essen, chirurg bij SJG Weert >

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de SAZ en het programma Waardegedreven zorg? Neem gerust contact met ons op.