Waardegedreven zorg

Samenwerken aan waardegedreven zorg

Inzicht in de kwaliteit van zorg draagt bij aan het nog verder verbeteren van de zorg. Het is dan ook niet voor niets dat patiënten en zorgverzekeraars vragen om deze transparantie. Waardegedreven zorg is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Inzicht in goede voorbeelden stimuleert het verder verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Dit sluit aan bij het realiseren van de Triple Aim doelen: betere ervaren kwaliteit van zorg, een gezondere populatie, tegen relatief minder kosten. De SAZ ziekenhuizen zetten samen in op waardegedreven zorg.

Wat is waardegedreven zorg?

Met waardegedreven zorg, ook wel Value Based Health Care (VBHC) genoemd, werkt de SAZ aan het realiseren van de beste zorg en gezondheid voor de patiënt tegen de laagst mogelijke kosten.

Waardegedreven zorg staat of valt bij goede samenwerking, binnen de eigen organisatie en met andere organisaties in de keten. Inzicht in goede voorbeelden stimuleert het verder verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Dit sluit aan bij het realiseren van de Triple Aim doelen: betere ervaren kwaliteit van zorg, een gezondere populatie, tegen relatief minder kosten.

SAZ programma Waardegedreven Zorg

In het SAZ programma willen de SAZ ziekenhuizen de geobjectiveerde kwaliteit van zorg verbeteren en de doelmatigheid van de zorgverlening aantonen. Met behulp van benchmarks van uitkomsten, kostendrijvers en PROMS worden prestaties open en transparant besproken in SAZ-spiegelbijeenkomsten.

Daarbij wordt gewerkt met een continue verbetercyclus. Met behulp van interactieve dashboards en aanvullende tools krijgen de ziekenhuizen laagdrempelig toegang tot de benchmark informatie, die steeds wordt geactualiseerd. Maandelijks krijgen de ziekenhuizen een rapportage met opvallende prestaties van het eigen ziekenhuis ten opzichte van de andere deelnemende ziekenhuizen en de vorige periode.

Door het delen van data en goede voorbeelden leren de ziekenhuizen optimaal van elkaar en worden zij gestimuleerd om integraal verbetertrajecten op te zetten, om zo de waarde van zorg te verbeteren. Niet alleen in het ziekenhuis, maar in de hele keten. De zorgprofessionals gaan bij elkaar in de keuken kijken om van elkaar te leren.

Door het aanbieden van een gezamenlijk programma kunnen SAZ leden ook gezamenlijk kennis opbouwen voor andere verbetertrajecten en kan ondersteuning effectief georganiseerd worden.

We koppelen dit SAZ programma aan het thema ‘samen beslissen’, zodat deze waardevolle informatie ook voor de patiënt, in begrijpelijke taal, beschikbaar komt.

Van start met patiëntgroepen darmkanker en heupfractuur

De regionale SAZ ziekenhuizen zijn in juni 2018 gestart met het concretiseren van waardegedreven zorg voor de patiëntgroepen darmkanker en heupfractuur. Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.

Uitbreiding: meer ziekenhuizen, nieuwe patiëntgroepen

In 2019 is het waardegedreven zorg programma uitgebreid met nieuwe groepen voor borstkanker, liesbreuk en galblaas en zijn er meer SAZ ziekenhuizen gaan deelnemen.

In 2020 zijn er inmiddels 22 SAZ ziekenhuizen actief, en werken zij met zeven patiëntgroepen: darmkanker, heupfractuur, borstkanker, galblaas, liesbreuk, geboortezorg en hartfalen.

“We kunnen zo echt de diepte in en de zorg aantoonbaar nog beter maken”

SJG Weert is een van de ziekenhuizen die deelneemt aan het programma voor de patiëntgroep darmkanker. Wat levert dit het ziekenhuis op en wat is de kracht van deze samenwerking tussen de regionale SAZ ziekenhuizen? In gesprek met dr. Jeroen van Essen, chirurg bij SJG Weert >

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de SAZ en het programma Waardegedreven zorg? Neem gerust contact met ons op.

Wie doen er mee

Overzicht deelnemende ziekenhuizen waardegedreven zorg programma juli 2020 (Klik op deze tekstregel om onderstaande kaart te downloaden en goed te kunnen lezen.)