Waar staat SAZ voor?

Als Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) bundelen we de krachten van 28 regionale ziekenhuizen. Wij zijn verweven met- en verankerd in de regio. Wij kennen de bewoners, de lokale gebruiken en sociale structuren, de huisartsen en andere regionale zorgverleners: dàt is onze kracht.

Missie

De missie van de SAZ is samen werken aan kwalitatief hoogwaardige, integrale en betaalbare zorg, die bijdraagt aan de kwaliteit van leven van bewoners in de regio.

Visie

Gebaseerd op hoogwaardige expertise, samenwerking met zorg- en andere partners in de regio en de inzet van nieuwe (informatie) technologische mogelijkheden, gaan de SAZ ziekenhuizen een regisserende rol verwerven.

Onze missie en visie zorgen samen voor de volgende strategische uitgangspunten:

  1. De menselijke maat: professionals zijn servicegericht en gedreven en kennen de patiënt.
  2. Zorg op de juiste plek: door nauwe samenwerking met instellingen voor zorg en welzijn en gemeenten in de regio én in een netwerk met andere ziekenhuizen.
  3. Bijdragen aan kwaliteit van leven, ook buiten het ziekenhuis in de regionale samenwerking.
  4. Digitaal en makkelijk contact tussen patiënt en zorgverlener.

Strategie

De strategie van de SAZ draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen door hen te stimuleren, te ondersteunen en te faciliteren in het bereiken van hun persoonlijke levensdoelen. Met deze benadering richten SAZ ziekenhuizen zich naast behandeling ook op preventie, vermindering van ongezondheid en bevordering van gezondheid.

De SAZ ziekenhuizen doen dit samen met andere zorg- en welzijn partners, met kennis over de individuele patiënt als uitgangspunt. De SAZ ziekenhuizen willen hierbij een regisserende positie verwerven, gebruikmakend van de mogelijkheid van het toepassen van data door de keten heen.

Met deze strategie geven de SAZ ziekenhuizen op een goede, innovatieve en verantwoorde manier uitvoering aan hun ambities en waar zij voor staan. Leren van elkaar en elkaar versterken zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De SAZ speelt hier een ondersteunende en faciliterende rol in.

De hele strategische koers van de SAZ, inclusief regionale voorbeelden is hieronder te lezen.