Kwaliteit & veiligheid

De SAZ biedt een platform om van elkaar te leren op het gebied van patiëntveiligheid. We zijn met elkaar een lerende organisatie. SAZ ziekenhuizen geven elkaar inzicht in hun veiligheidscultuur en aanpak, wisselen ervaringen uit, delen goede voorbeelden over het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek, de communicatie naar de patiënt, het omgaan met de betrokken zorgverlener(s) en borging van verbetermaatregelen. We besteden daarbij ook aandacht aan een kwetsbaar onderdeel van de patiëntveiligheid, te weten overdracht binnen het ziekenhuis en in de keten.