Kwaliteit & veiligheid

Om altijd de beste medische zorg te verlenen, zijn het waarborgen van de kwaliteit en patiëntveiligheid van cruciaal belang. Deze thema’s staan dan ook altijd voorop bij de SAZ ziekenhuizen.

Samen werken aan kwaliteit en veiligheid binnen de SAZ

De SAZ biedt een platform om van elkaar te leren op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid. We zijn met elkaar een lerende organisatie. SAZ ziekenhuizen geven elkaar inzicht in hun veiligheidscultuur en aanpak, wisselen ervaringen uit en delen goede voorbeelden over onder meer het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek, het borgen van verbetermaatregelen en de overdracht van zorg binnen het ziekenhuis en de keten.

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de SAZ en kwaliteit en veiligheid binnen de SAZ ziekenhuizen? Neem gerust contact met ons op.