Waardegedreven zorg

Waardegedreven zorg in SAZ ketens

Kwaliteit van zorg, en inzicht daarin, wordt meer en meer gevraagd door patiënten en zorgverzekeraars. Deze transparantie draagt bij aan het nog verder verbeteren van de zorg. Inzicht in goede voorbeelden stimuleert zorgaanbieders om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg nog verder te verbeteren.

De SAZ vindt het belangrijk om mogelijkheden te creëren die de aangesloten ziekenhuizen in staat stelt om van elkaar te leren. Het programma is gericht op de maximalisatie van de waarde van zorg voor de patiënt (Value Based Health Care). Op basis van bestaande kwaliteitsindicatoren, patiëntervaringen en kosten bieden we benchmarkrapportages aan en brengen we teams uit SAZ ziekenhuizen bij elkaar. Ziekenhuizen kunnen aandachtspunten signaleren en verbeteracties identificeren. Deze leiden tot nog hogere kwaliteit en betere financiële prestaties.