Waardegedreven zorg

Samenwerken aan waardegedreven zorg

Kwaliteit van zorg, en inzicht daarin, wordt steeds meer gevraagd door patiënten en zorgverzekeraars. Deze transparantie draagt bij aan het nog verder verbeteren van de zorg. Waardegedreven zorg is gericht op het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van de zorgkosten. Inzicht in goede voorbeelden stimuleert het verder verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Dit sluit aan bij het realiseren van de Triple Aim doelen: betere ervaren kwaliteit van zorg, een gezondere populatie, tegen relatief minder kosten.

SAZ programma Waardegedreven Zorg

In het SAZ programma willen de SAZ ziekenhuizen de geobjectiveerde kwaliteit van zorg verbeteren en de doelmatigheid van de zorgverlening aantonen. Met behulp van benchmarks van uitkomsten en kosten worden prestaties open en transparant besproken in spiegelbijeenkomsten met de deelnemende regionale ziekenhuizen.

Daarbij wordt er gewerkt met een continue verbetercyclus. Met behulp van interactieve dashboards en aanvullende tools krijgen de ziekenhuizen laagdrempelig toegang tot de benchmark informatie, die driemaandelijks worden geactualiseerd. Maandelijks krijgen de ziekenhuizen een bericht met opvallende prestaties van het eigen ziekenhuis ten opzichte van de andere deelnemende ziekenhuizen en de vorige periode.

Door het delen van data en goede voorbeelden worden ziekenhuizen gestimuleerd om integraal verbetertrajecten op te zetten en van elkaar te leren, om zo de waarde van zorg te verbeteren. De SAZ ziekenhuizen zijn verweven met- en verankerd in de regio. Het streven is om waardegedreven zorg binnen de keten in de regio op te pakken en door het aanbieden van een gezamenlijk programma kunnen SAZ leden van elkaar leren, wordt gezamenlijk kennis opgebouwd voor andere verbetertrajecten en kan ondersteuning effectief georganiseerd worden.

Darmkanker en heupfractuur

De regionale SAZ ziekenhuizen zijn in juni 2018 gestart met het concretiseren van waardegedreven zorg binnen de SAZ voor de diagnosegroepen darmkanker en heupfractuur. Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.