05-02-2020

Opleidingstraject voor nieuwe jonge specialisten in Elkerliek Ziekenhuis

Elkerliek Ziekenhuis organiseert al sinds 2002 een uniek opleidingstraject voor nieuwe jonge specialisten. Naast de inhoudelijke kennis van de medisch specialist worden van hem of haar ook andere vaardigheden gevraagd. In het opleidingstraject worden deze vaardigheden ontwikkeld.
Het programma beslaat 9 dagen over een periode van 8 maanden.
Het resultaat? Enthousiaste jonge dokters die:

  • zich betrokken voelen bij de strategie van het ziekenhuis
  • goed begrijpen wat er komt kijken bij vernieuwing binnen een ziekenhuisorganisatie
  • zelf verbeterplannen kunnen opzetten en doorvoeren binnen de vakgroep of ziekenhuis-breed
  • ervaren hoe je bij verbeteraanpak samen kan werken en weerstand kan overwinnen
  • begrijpen hoe de ziekenhuis en zorgfinanciering is geregeld
  • weten wat er komt kijken bij patiëntenparticipatie en het voeren van het goede gesprek in de spreekkamer
  • een brede visie ontwikkelen op de ziekenhuiszorg van de toekomst, inclusief de digitalisering.

Hoe ziet het programma eruit ?

download hier het programma jonge specialisten Elkerliek >

Met deze aanpak krijgen jonge specialisten beter zicht op de brede strategie van het ziekenhuis en ontstaat er meer samenhang binnen de organisatie.

Praktische opdracht

Meteen op de eerste dag van de opleiding krijgen de deelnemers een opdracht: voer binnen je afdeling een verbetering door. Schrijf daarvoor een verbeterplan, aan de hand van een vastgesteld format en stel een Kaizen op – een veelgebruikte tool uit de lean methodiek om continu te verbeteren.
Aan het einde van de 8 maanden presenteren ze hun verbeterplan en de eerste resultaten aan de Raad van Bestuur en het bestuur van de VMS (Vereniging Medische Staf). Op deze manier leren de jonge dokters dat er voor één probleem meerdere oplossingen zijn. Ze leren hoe ze een verbetering doorgevoerd krijgen, en hoe ze daarbij problemen en weerstand tegenkomen.

Ervaringen

Ook dit jaar zijn de deelnemers enthousiast aan de slag gegaan met de praktische opdracht. Iemand onderzoekt de implementatie voor een keuzehulp bij huidkanker. Een ander verbeterplan gaat over het doen of laten van diagnostiek op een aantal verpleegafdelingen.

Neuroloog Jeroen Dillen is enthousiast: “Als jonge medisch specialist vind ik het erg waardevol om te leren wat er binnen het ziekenhuis allemaal speelt. Het verbreedt mijn inzicht in de toch complexe ziekenhuiswereld. Met de verbeteropdracht die we moeten uitvoeren brengen we de opgedane kennis gelukkig direct in de praktijk!”

Achtergrond

Er was een aantal redenen om te starten met dit opleidingstraject. De medisch specialisten hadden een toenemende behoefte aan een bredere oriëntatie op de organisatie van het ziekenhuis. Het programma is ontwikkeld door de afdeling P&O en Opleiden & Ontwikkelen van het ziekenhuis samen met de VMS. Zij zijn samen gaan nadenken wat jonge dokters – en ook de medisch managers- nodig hebben om een goede partner te zijn bij alles wat zich in en rond het ziekenhuis afspeelt.
Voor een specialist is het belangrijk om over de eigen grenzen van de maatschap of vakgroep heen te kijken. Door ook kennis op te doen van niet medisch inhoudelijke zaken zoals begrotingen, verzekeraars, juridische aspecten, kan de specialist makkelijker meepraten en daardoor prettiger werken. Er ontstaan dwarsverbanden die belangrijk zijn voor het functioneren in de organisatie.

Meer weten? Geïnteresseerd in deze aanpak?

Neem contact op met Centrum O&O van Elkerliek ziekenhuis:
Telefoon: 0492-595555
Mail: leerlink@elkerliek.nl

Speak Your Mind

*