Transmurale samenwerking

Substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn is een belangrijk thema in het gezondheidszorgbeleid. De gedachte is dat dit leidt tot kostenbesparing. Het is echter niet bekend of meer zorg in de eerste lijn ook daadwerkelijk samengaat met minder zorg in de tweede lijn (Rapport Nivel 2016, Substitutiepotentieel tussen eerste- en tweedelijns zorg. Communicerende vaten of gescheiden circuits?).

Substitutie zou niet moeten gaan over het verplaatsen van pakketjes zorg met bijbehorende financiën van de tweede lijn naar de eerste lijn. Er zijn uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor de regionale ziekenhuizen om met behulp van innovatieve contracten met zorgverzekeraars innovatief samen te werken met andere zorgaanbieders en welzijn in de regio. De kracht van de SAZ ligt in de regionale inbedding en samenwerking in de zorg dichtbij de inwoners. Transmurale projecten moeten verbonden worden om gezamenlijk sneller, beter en efficiënter regionale populatiezorg te ontwikkelen en uit te wisselen.

Transmurale zorgsamenwerking vereist de vrijheid om de zorg inhoudelijk en financieel anders in te richten om een trendbreuk te realiseren in de totale zorgkostenontwikkeling van de regionale populatie.  Vanuit de triple aim-benadering staan hierbij drie doelstellingen centraal:

  1. verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  2. verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie
  3. verminderen van de stijging van de zorgkosten

De SAZ vereniging is aanjager, coördinator, facilitator en katalysator tussen en met de leden van deze nieuwe aanpak, methoden en oplossingen. Wat in één regio en ziekenhuis ontwikkeld wordt, kan verbonden, versterkt en verbeterd worden met dezelfde ontwikkeling in andere regio’s en ziekenhuizen.