Thema’s

De vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen wil door concrete projecten zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van (ziekenhuis-) zorg verder verbeteren. De SAZ heeft deze projecten onverdeeld in de volgende thema’s: