Service en ondersteuning

Inkoop en verkoop

Om financieel gezond te blijven moeten ziekenhuizen kostenbewust zijn. Binnen de vereniging van 30 ziekenhuizen kan iedereen op alle vlakken van elkaar leren, kennis uitwisselen en de krachten bundelen. De SAZ zoekt met haar leden naar mogelijkheden voor het besparen van kosten.

Investeren in eigen medewerkers

De regionale ziekenhuizen investeren continue in opleiding en ontwikkeling van eigen medewerkers. De ontwikkelingen die de zorg van de toekomst verlangt van werkgevers en werknemers in de ziekenhuizen is groot. Denk hierbij onder andere aan specialisatie en functiedifferentiatie en veranderingen op het gebied van technologie en innovatie. De SAZ vereniging biedt een platform waarop:

  • de leden samen kunnen optrekken in deze eisen en ontwikkelingen
  • de leden gebruik kunnen maken van elkaars ervaring en expertise

zodat de regionale ziekenhuizen een aantrekkelijke werkgever blijven, we kunnen blijven investeren in ontwikkeling van medewerkers en we het werk nog effectiever kunnen organiseren.