Interstafraad

De kwaliteit en doelmatigheid van de zorg die door of vanuit SAZ ziekenhuizen wordt aangeboden is afhankelijk van de mensen die daar werken. Binnen deze groep spelen de medische specialisten een grote rol. De SAZ heeft daarom een Interstafraad ingesteld die als belangrijkste taak hebben:

 • Bestuur SAZ voeden met medische input en kwaliteit van zorg en vice versa
 • Meedenken met de actualiteiten in het zorglandschap
 • Positie en toegevoegde waarde van de SAZ actief ondersteunen en uitdragen naar buiten
 • Contactpersoon zijn voor een bepaalde regio

De interstafraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar.

De interstafraad bestaat uit:

Christiaan de Groot, voorzitter


Traumachirurg, Elkerliek Ziekenhuis

Iris Zwaan


Gynaecoloog, Laurentius Ziekenhuis
Saskia van Daalen


Kinderarts, Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Hans Fabry


Oncologisch chirurg, Bravis ziekenhuis
Richard Vijn


Cardioloog, Treant Zorggroep
Mark van Zanten


SEH arts, Rode Kruis Ziekenhuis

Werkgroepen

Naast de interstafraad heeft de SAZ ook diverse werkgroepen met medisch specialisten uit verschillende SAZ ziekenhuizen. De werkgroepen zijn in principe “virtuele” werkgroepen waarbij de leden in een digitale omgeving best practices uit kunnen wisselen en vragen aan elkaar voor kunnen leggen. Er wordt alleen een bijeenkomst gepland indien er zich ontwikkelingen of vraagstukken voordoen, waarvoor het nodig is om bij elkaar te komen.

Er zijn SAZ werkgroepen voor:

 • Intensive Care
 • Spoedzorg
 • Gynaecologie
 • Kindergeneeskunde
 • Neurologie
 • Borstkanker
 • Colorectaal

Mocht u interesse hebben neem dan contact op met Yvonne Snel, directeur Vereniging SAZ (030-2739216 of y.snel@saz-ziekenhuizen.nl).

Wetenschappelijke verenigingen

De SAZ stimuleert medisch specialisten uit de SAZ ziekenhuizen om plaats te nemen in het bestuur van Wetenschappelijke Verenigingen en in richtlijn commissies.