Over SAZ

Als Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) bundelen we de krachten van 30 regionale ziekenhuizen. Circa 85% van de ziekenhuisbehandelingen kan worden uitgevoerd in deze regionale ziekenhuizen.

Onze ziekenhuizen zijn verweven met- en verankerd in de regio. Wij kennen de bewoners, de lokale gebruiken en de taal, de huisartsen en andere regionale zorgverleners: dát is onze kracht. Wij geloven in zorg dichtbij, in ziekenhuizen waar de menselijke maat vanzelfsprekend is. Als regionale ziekenhuizen werken we samen aan digitale innovatie om de inwoner in de regio en de patiënt de voordelen van het ziekenhuizen ook buiten het ziekenhuis te laten ervaren. ‘De service van je eigen zorg makkelijk en altijd dichtbij’. Door de regionale verankering bieden wij zorg waar het hoort en werken we samen om de zorg betaalbaar te houden. Zo kunnen wij samen met de huisartsen de rol van gids in het zorgaanbod vervullen binnen de regio, en waar nodig daarbuiten.

De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen staan daarom voor:

  • Verwevenheid met de regio
  • Zorg waar het hoort
  • Patiëntbeleving centraal
  • Flexibel en efficiënt
  • Menselijke maat

Wilt u meer weten over wie wij zijn of waar wij voor staan? Bekijk dan ons bestuur of onze leden.