Oncologie

Regionale netwerkvorming in de oncologische zorg is noodzakelijk en op veel plekken in Nederland al in gang gezet. Netwerken zorgen ervoor dat patiënten met kanker overal, onafhankelijk van de plek waar zij hun zorgtraject starten, kunnen rekenen op optimale oncologische zorg. Op zo kort mogelijke termijn, volgens de laatste stand van de wetenschap, diagnostiek, behandeling en ervaringsdeskundigheid.

Samenwerking tussen patiënten, medisch specialisten, (wijk)verpleegkundigen, huisartsen, paramedici, ziekenhuizen en umc’s is noodzakelijk om mensen met kanker deze optimale zorg te kunnen bieden. In het Koersboek Oncologische Netwerkvorming verbindt de Taskforce Oncologie (bestaand uit patiëntenbeweging Levenmetkanker, NHG, NVZ, NFU, IKNL en Soncos) haar visie op oncologische netwerken en ideeën over het einddoel met initiatieven in het land.

Het Koersboek gaat over samenwerking in teams voor het neerzetten van een topprestatie. Maar bovenal gaat het Koersboek over samen op weg naar optimale zorg voor de patiënt met kanker. Overal, altijd en van een zo hoge kwaliteit dat niemand in binnen- en buitenland eromheen kan. Als landelijke partijen hebben wij elkaar in deze koers gevonden.

U kunt het koersboek inzien op: http://koersboek-oncologische-netwerkvorming.nl/