06-12-2014

Persbericht: Ziekenhuizen starten regionale zorgnetwerken

Ziekenhuizen vragen publiek sympathie voor regionale zorg

Utrecht, 6 december 2014 – De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen gaan in 2015 regionale zorgnetwerken opzetten, waarin zij samenwerken met zorgverleners en ondernemers uit de regio. De ziekenhuizen roepen het publiek vandaag op via een landelijk gepubliceerd manifest om hun sympathie uit te spreken voor regionale zorg dichtbij huis. Zij stellen dat patiënten hun ziekenhuis graag dichtbij willen, met een menselijke maat, betaalbare zorg en vrije zorgkeuze.

De ziekenhuizen gaan vormgeven aan regionale zorgnetwerken, waarin ziekenhuizen, zorgverleners, apothekers, huisartsen en ondernemers zoals fitnesscentra en detailhandel, samenwerken. In 2015 kunnen bewoners zich aansluiten bij deze zorgnetwerken. In deze netwerken staan activiteiten centraal die gericht zijn op gezond blijven, zoals gezond eten en bewegen.

De ziekenhuizen stellen in hun manifest dat zorg dichtbij maximale persoonlijke aandacht mogelijk maakt door vaste specialisten en één arts als aanspreekpunt. De ziekenhuizen, leden van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), geloven in de kracht van zorg dichtbij, in ziekenhuizen waar de menselijke maat vanzelfsprekend is. Circa 85% van de ziekenhuisbehandelingen kan in die regionale ziekenhuizen worden uitgevoerd.

Samen met a.s.r. en DSW bieden de SAZ ziekenhuizen een BeterDichtbij zorgverzekering aan. De BeterDichtbij polis pleit voor zorg waar het hoort, voor bereikbaarheid van basiszorg in de eigen regio. Voor mensen met een specifieke of hoog complexe zorgvraag vervult het ziekenhuis samen met de huisartsen de rol van gids in het zorgaanbod binnen de regio, en daarbuiten. In de plannen die nu zijn ontwikkeld, kan iedereen zich aansluiten bij het regionale zorgnetwerk. Ook bewoners in regio’s waar geen SAZ ziekenhuis is, kunnen zich via de polis verzekeren. De verzekerde heeft keuzevrijheid in welk ziekenhuis en bij welke zorgaanbieder hij behandeld wil worden.

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Vereniging SAZ

mevr. dr. Yvonne Snel, directeur

telefoon: 06 2936 9140

 

Bijlage: Manifest Kom in actie voor goede en betaalbare zorg in uw regio: BeterDichtbij.

Speak Your Mind

*