Gezondheidswinst als focus

De kwaliteit van leven is in Nederland een groot goed. We vinden het belangrijk om zo veel én zo lang mogelijk de regie op eigen leven te kunnen houden. Dat is mede mogelijk omdat de Nederlandse zorg – naar internationale maatstaven gemeten –  een hoog niveau kent als het gaat om kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Dat geldt zowel voor preventie, behandeling als nazorg. Dat moet zo blijven. Tegelijkertijd heeft Nederland te maken met een stijgende zorgvraag als gevolg van de dubbele vergrijzing, een krapper wordende arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten die steeds moeilijker te financieren zijn. Dit vraagt om oplossingen. Niet meer denken in aandoeningen, verrichtingen en volumes, maar met een duidelijke visie met een focus op gezondheidswinst waarbij we kijken naar gedrag en gezondheid.

Bij het bepalen van kwaliteitsnormen moeten beproefde en bewezen criteria en methodes het uitgangspunt vormen. Naar onze mening vervullen de wetenschappelijke verenigingen daarin de voortrekkersrol en willen we de patiëntenverenigingen daar intensiever bij betrokken. We vinden het vanzelfsprekend dat we op een inzichtelijke manier verantwoording afleggen.

Ga terug  of  lees verder