Geboortezorg

De  SAZ heeft in 2012 een studie laten uitvoeren door het Erasmus Medisch Centrum naar de mogelijke effecten van concentratie van de klinische verloskunde. Het Erasmus Medisch Centrum kon daarbij gebruik maken van een landelijke registratie, de PRN. De conclusies van het onderzoek luidden:

  • reistijd heeft effect op de sterftekans, ook bij poliklinische bevallingen. Dit effect is groter naarmate er sprake is van een ernstiger risicoprofiel; het reistijd effect is niet alleen van belang bij de bevalling zelf, maar ook bij tal van ziektebeelden rondom de zwangerschap;
  • durante partu verwijzing (verwijzing tijdens de bevalling zelf) resulteert in een hogere sterftekans, ongeacht andere factoren;
  • de organisatie van de zorg, in het bijzonder de schaalomvang, heeft geen eenduidige invloed op de sterftekans. De Perinatale Centra (in academische ziekenhuizen) doen het goed, voor andere centra geldt dat groter niet automatisch beter is: SAZ ziekenhuizen doen het relatief (erg) goed;

Op grond van deze onderzoeksresultaten heeft de SAZ een aantal concrete aanbevelingen voor verbetering van de perinatale zorg gedaan. De SAZ heeft het onderzoek tevens aangeboden aan het College Perinatale Zorg.

Voor de minister van VWS was dit onderzoek mede aanleiding om in maart 2012 af te zien van het toepassen van strengere (volume-) normen.

Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

De Adviescommissie Kwaliteit (ACK) van Zorginstituut Nederland heeft op 31 mei 2016 de aangepaste tekst van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg voorgelegd aan alle betrokken beroepsgroepen. Het aangepaste concept van de zorgstandaard is gebaseerd op de concept Zorgstandaard Integrale geboortezorg van januari 2016, die onder regie van het College Perinatale Zorg (CPZ) tot stand is gekomen.

Lees meer op de website van het Zorginstituut www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit/kwaliteit+geboortezorg