Acute zorg Houtskoolschets

Vervolg SAZ nieuwsbief juli 2020 > Acties SAZ Tot 1 november kunnen alle belangstellenden op de houtskoolschets reageren door een openbare internetconsultatie. De periode tot 1 november willen we als SAZ benutten om: de 28 SAZ leden te consulteren over… Lees meer »


22 regionale SAZ ziekenhuizen boeken resultaat met waardegedreven zorg

De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) hebben met het programma waardegedreven zorg samen een beweging in gang gezet. In korte tijd zijn 22 SAZ ziekenhuizen hier actief mee bezig. Het betreft de patiëntgroepen darmkanker, heupfractuur, borstkanker, galblaas, liesbreuk, geboortezorg en hartfalen…. Lees meer »


In Qruxx: interview met chirurgen SJG Weert over SAZ waardegedreven zorg

“Regelmatig bij andere ziekenhuizen kijken en met andere artsen spiegelen. Dat levert aantoonbaar betere zorg op.” Aldus chirurgen Tanja Lettinga & Jeroen van Essen van SJG Weert in Qruxx over het SAZ programma waardegedreven zorg. Lees hier het artikel in… Lees meer »


Opleidingstraject voor nieuwe jonge specialisten in Elkerliek Ziekenhuis

Elkerliek Ziekenhuis organiseert al sinds 2002 een uniek opleidingstraject voor nieuwe jonge specialisten. Naast de inhoudelijke kennis van de medisch specialist worden van hem of haar ook andere vaardigheden gevraagd. In het opleidingstraject worden deze vaardigheden ontwikkeld. Het programma beslaat… Lees meer »


Nieuwe netwerken optimaliseren kankerzorg

Ziekenhuizen, (huis)artsen en patiëntenorganisaties gaan intensiever samenwerken op het gebied van zorg voor kankerpatiënten. In regionale oncologische netwerken worden afspraken gemaakt over het verregaand delen van kennis en het afstemmen van protocollen. De deelnemende partijen verwachten hiermee een optimale zorg… Lees meer »


NVZ-visie op basis van recent onderzoek: Acute zorg blijft basisvoorziening in ziekenhuis

De acute of spoedzorg in Nederland staat volop in de belangstelling. De concentratie van complexe acute zorg is op veel plaatsen in Nederland al in gang gezet. Deze vorm van acute zorg beslaat slechts 5 tot 10 procent van de… Lees meer »


Functioneren

Een second opinion over uw functioneren als medisch specialist, teamspeler, communicator Als medisch specialist wordt u geacht volgens de professionele standaard te functioneren. Dit wordt onder meer getoetst door middel van visitaties, complicatieregistratie en evaluatiegesprekken in het kader van IFMS… Lees meer »