Spoedzorg

De acute of spoedzorg in Nederland staat volop in de belangstelling. De concentratie van complexe acute zorg is op veel plaatsen in Nederland al in gang gezet. Deze vorm van acute zorg beslaat slechts 5 tot 10 procent van de totale acute zorg. Uit onderzoek blijkt dat de overige spoedeisende zorg tot de basiszorg van elk ziekenhuis behoort. Dit staat beschreven in de visie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De NVZ-visie op spoedzorg in Nederland is gebaseerd op drie onderzoeken en laat zich als volgt samenvatten:

“De discussie over de kwaliteit van de spoedzorg wordt beheerst door een te beperkte definitie van ‘spoed’, namelijk ‘levensbedreigende acute zorg’, die slechts van toepassing is op 5 tot 10% van de spoedzorg. De meeste spoedeisende zorg (90%) is basiszorg. De ziekenhuizen moeten deze zorg dichtbij en op maat aan de patiënt aanbieden. Concentratie van deze veel voorkomende basisacute zorg draagt namelijk niet bij aan kostenverlaging. Tevens vraagt de basisacute zorg om een andere organisatie, stelt andere eisen aan de zorgverleners en vereist andere manieren om met risico’s om te gaan. De betekenis van een SEH is groot voor zowel patiënten als ziekenhuizen. Een ziekenhuis waar patiënten liggen zal altijd een voorziening voor acute zorg nodig hebben. Verder is de situatie per regio verschillend. De Randstad is niet vergelijkbaar met het platteland. De organisatie van acute zorg vereist daarom maatwerk in de regio. Vergaande samenwerking tussen SEH’s en huisartsenposten (HAP’s) wordt gestimuleerd om ervoor te zorgen dat een patiënt op de juiste plaats wordt geholpen.”

De drie onderzoeken waarop de NVZ haar visie baseert, zijn:

Indicatoren voor zes spoedindicaties

Op initiatief van Zorginstituut Nederland zijn door een expertgroep voor zes spoedindicaties indicatoren en normen geformuleerd.

Meer informatie leest u op de website van het Zorginstituut.

Kwaliteitskader Spoedzorg

Bovengenoemde zes spoedindicaties zijn van toepassing op maar een deel van de patiënten die op een SEH arriveren, en hebben maar op één onderdeel van de spoedzorgketen betrekking. Op dit moment wordt een kwaliteitskader spoedzorg opgesteld. Het LNAZ regisseert het overleg tussen twaalf brancheorganisaties, onder andere de ziekenhuizen (NVZ en NFU), medisch specialisten (FMS), ambulances (RAV) en huisartsen (LHV en NHG). Als het kwaliteitskader gepubliceerd is plaatsen wij hier de link naar dit kader.

Kwaliteitsstandaard CVA

In opdracht van de minister van VWS is met betrokkenheid van alle relevante partijen (tripartiet) een kwaliteitsstandaard ontwikkeld door het Zorginstituut en gepubliceerd op 1 juni 2017.

Het Zorginstituut heeft geconcludeerd dat een nieuwe behandeling bij het herseninfarct (intra-arteriële trombectomie; IAT) bewezen effectief is en daarom per 1 januari 2017 definitief onderdeel uitmaakt van het verzekerde pakket. Deze hoogcomplexe spoedzorg, stelt hoge eisen aan het centrum, de behandelaars en de spoedketen. Een goede inbedding van IAT in de CVA-ketenzorg is daarom van groot belang. Patiënten kunnen in elk ziekenhuis beoordeeld en gediagnosticeerd worden. Patiënten met een indicatie voor intra-arteriële trombolyse (IAT) worden getransporteerd  naar een IAT-centrum.

Alle documenten zijn te vinden op de site van het Zorginstituut

Spoedzorg


Volume staat niet gelijk aan kwaliteit op SEH

Kwaliteitsverbetering spoedzorg vraagt om meer dan concentratie. Dit blijkt uit onderzoek van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG), Erasmus Universiteit, Rotterdam waarover Jeroen Postma en Teun Zuiderent-Jerak op 30 oktober 2014 publiceerde in Medisch Contact: ‘Volume staat niet gelijk aan kwaliteit op… Lees meer »


NVZ-visie op basis van recent onderzoek: Acute zorg blijft basisvoorziening in ziekenhuis

De acute of spoedzorg in Nederland staat volop in de belangstelling. De concentratie van complexe acute zorg is op veel plaatsen in Nederland al in gang gezet. Deze vorm van acute zorg beslaat slechts 5 tot 10 procent van de… Lees meer »