“We kunnen zo echt de diepte in en de zorg aantoonbaar nog beter maken”

Jeroen van Essen

Chirurg Van Essen (SJG Weert) over Waardegedreven Zorg met de SAZ  De SAZ ziekenhuizen werken samen aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en het aantonen van de doelmatigheid binnen het programma Waardegedreven Zorg. SJG Weert is een… Lees meer »


Samen leren 28 SAZ ziekenhuizen van hun calamiteitenonderzoeken

De regionale ziekenhuizen van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) hebben, in aanvulling op hun eigen calamiteitencommissie, in gezamenlijkheid een centrale calamiteitencommissie opgericht. In 2019 gaan de 28 ziekenhuizen starten met een grootschalige gezamenlijke calamiteitenanalyse. Daarnaast kunnen ziekenhuizen voor hun eigen… Lees meer »


Verdiepend consult met BeterDichtbij: 3 tips voor zorgverleners

BeterDichtbij - direct in contact met uw ziekenhuis

Steeds meer huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners in Nederland maken gebruik van BeterDichtbij. Voor eenvoudig contact, om onderzoeksuitslagen uit te wisselen of om te beeldbellen. Dat zorgt niet alleen voor gemak en een tijdbesparing voor de zorgverlener en patiënt, maar… Lees meer »


Beeldbellen met eigen arts mogelijk via BeterDichtbij met KPN APIs 

BeterDichtbij maakt beeldbellen mogelijk dankzij de KPN video call API binnen de digitale dienst BeterDichtbij. Huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners kunnen zo makkelijk en veilig beeldbellen met hun eigen patiënten. Eenvoudig binnen het vertrouwde BeterDichtbij webplatform en voor patiënten… Lees meer »


IC addendum wordt opgenomen in register Zorginstituut

De raad van bestuur van het Zorginstituut gaat het addendum bij de kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care opnemen in het register. Het addendum geeft intensive care’s en ziekenhuizen meer flexibiliteit, en bevat nieuwe teksten voor de norm over de exclusieve aanwezigheid… Lees meer »


Hoe netwerkziekenhuis ZorgSaam werkt aan zorg op de juiste plek

De beste medische zorg beschikbaar houden voor de regio. Daar werkt ziekenhuis ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen iedere dag hard aan. Door een zo breed mogelijk ziekenhuispalet te bieden en continu samenwerking in de regio te zoeken en te bekrachtigen. In gesprek… Lees meer »


SAZ ziekenhuizen werken samen aan waardegedreven zorg voor darmkanker en heupfractuur

Regionale ziekenhuizen zetten gezamenlijk in op waardegedreven zorg binnen het gelijknamige programma van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) in samenwerking met Value2Health. De ziekenhuizen zijn gestart met de diagnosegroepen darmkanker en heupfractuur. Met de uitkomsten kan de kwaliteit verder verbeterd… Lees meer »


Vliegwiel-Netwerkbijeenkomst 2 juli

De coalitie Vliegwiel voor digitale innovatie heeft de afgelopen maanden flinke stappen gezet. Als Vliegwiel faciliteren zij dat zorgaanbieders, verzekeraars en leveranciers met elkaar in contact kunnen komen, om samen stappen te zetten voor de inkoop en implementatie van innovatieve… Lees meer »


‘Kwaliteitseisen nekken regionale ziekenhuizen’

De continue aanscherping van kwaliteitseisen is een financiële molensteen voor regionale ziekenhuizen. De eisen zijn voor regionale ziekenhuizen onnodig streng. ‘Er gaan mogelijk ziekenhuizen omvallen’, waarschuwt ziekenhuisbestuurder Suzanne Kruizinga namens de SAZ. ‘We hebben behoefte aan eisen op maat en… Lees meer »


Toekomstbestendige regionale zorg in Tiel: ziekenhuis sluit vernieuwend meerjarencontract Menzis

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel en zorgverzekeraar Menzis hebben een vernieuwend zorgcontract afgesloten. Met de focus op integrale regionale zorg in plaats van volume, én ruimte om verder te groeien op een specifiek behandelaanbod. Het eerste jaar van de 3 is… Lees meer »