Ketenzorg

Het zorgaanbod in Nederland is zeer divers. Voor de somatische zorg kennen we de eerste lijn (huisarts, fysiotherapeut, verloskundige), de tweede lijn ("gewone" medisch specialistische zorg: regio ziekenhuizen) en de derde lijn (meer complexe medisch specialistische zorg: STZ en academische ziekenhuizen). Voor de chronische zorg zijn er de AWBZ aanbieders. Daarnaast zijn er voor de geestelijke gezondheidszorg weer andere zorgaanbieders.

Door onder andere de vergrijzing en de ontwikkeling van medische mogelijkheden komen er steeds meer patiënten die niet voldoende geholpen kunnen worden door één van die aanbieders, maar juist behoefte hebben aan zorg van, soms tegelijk, soms volgtijdelijk, verschillende aanbieders. Een paar voorbeelden: een zwangere wordt door een verloskundige begeleid totdat medisch specialistische hulp nodig is. Een oudere die haar heup breekt gaat eerst naar het ziekenhuis, start vervolgens een revalidatietraject en kan daarna thuiszorg of andere vormen van verpleging en verzorging nodig hebben. Een soepele overgang van de ene vorm van zorgaanbod naar de andere is essentieel. Wachtlijsten zorgen ervoor dat het totale zorgtraject langer duurt en wellicht minder effectief is. Overdracht van de ene naar de andere zorgaanbieder moet aan hoge eisen voldoen.

In veel gevallen lijkt de manier van bekostiging een belangrijk knelpunt te zijn om deze soepele overgang mogelijk te maken.

Daarnaast speelt de vraag van de substitutie: kunnen bepaalde soorten zorg niet door een andere zorgaanbieder worden aangeboden, bijvoorbeeld door de eerste in plaats van de tweede lijn.

Als het gaat om ketenzorg verkeren de regionale ziekenhuizen in een gunstige positie. Ze kennen alle andere regionale zorgaanbieders waardoor contacten eenvoudig te leggen zijn en vaak persoonlijk van aard zijn. Hierdoor kan de afstemming in de keten eenvoudiger verlopen. Alle zorgaanbieders in de regio moeten daar wel voor open staan. De SAZ rekent het tot zijn taak daar een aanjagers rol in te spelen.


Hoe netwerkziekenhuis ZorgSaam werkt aan zorg op de juiste plek

De beste medische zorg beschikbaar houden voor de regio. Daar werkt ziekenhuis ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen iedere dag hard aan. Door een zo breed mogelijk ziekenhuispalet te bieden en continu samenwerking in de regio te zoeken en te bekrachtigen. In gesprek… Lees meer »


Persbericht: Ziekenhuizen starten regionale zorgnetwerken

Ziekenhuizen vragen publiek sympathie voor regionale zorg Utrecht, 6 december 2014 – De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen gaan in 2015 regionale zorgnetwerken opzetten, waarin zij samenwerken met zorgverleners en ondernemers uit de regio. De ziekenhuizen roepen het publiek vandaag op via… Lees meer »