Interstafraad

De kwaliteit en doelmatigheid van de zorg die door of vanuit SAZ ziekenhuizen wordt aangeboden is afhankelijk van de mensen die daar werken. Binnen deze groep spelen de medische specialisten een grote rol. De SAZ heeft daarom een Interstafraad ingesteld die als belangrijkste taak hebben:

  • Bestuur SAZ voeden met medische input en kwaliteit van zorg en vice versa
  • Meedenken met de actualiteiten in het zorglandschap
  • Positie en toegevoegde waarde van de SAZ actief ondersteunen en uitdragen naar buiten
  • Contactpersoon zijn voor een bepaalde regio

De interstafraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar.

De interstafraad bestaat uit:

Christiaan de Groot, voorzitter


Traumachirurg, Elkerliek Ziekenhuis

Iris Zwaan


Gynaecoloog, Laurentius Ziekenhuis
Saskia van Daalen


Kinderarts, Streekziekenhuis Koningin Beatrix
Hans Fabry


Oncologisch chirurg, Bravis ziekenhuis
Richard Vijn


Cardioloog, Treant Zorggroep
Mark van Zanten


SEH arts, Rode Kruis Ziekenhuis

Werkgroepen

Naast de interstafraad heeft de SAZ diverse werkgroepen met medisch specialisten uit verschillende SAZ ziekenhuizen. De werkgroepen zijn overwegend ’virtuele’ werkgroepen; de leden wisselen best practices uit en leggen elkaar vragen voor. Alleen als zich ontwikkelingen of vraagstukken voordoen waarvoor het nodig is om bij elkaar te komen, wordt een bijeenkomst gepland.

Er zijn SAZ werkgroepen voor:

  • Intensive Care
  • Spoedzorg
  • Kindergeneeskunde

Als u interesse heeft, neem dan contact op met Yvonne Snel, directeur Vereniging SAZ (030-273 92 16 of y.snel@saz-ziekenhuizen.nl).

Wetenschappelijke verenigingen

De SAZ stimuleert medisch specialisten uit de SAZ ziekenhuizen om plaats te nemen in het bestuur van Wetenschappelijke Verenigingen en in richtlijn commissies.