Intensive Care

Geen verschil in sterfte tussen kleinere, middelgrote en grote intensive care’s in Nederland.

Er is geen verschil in de sterftecijfers van kleinere, middelgrote en grote Intensive Care afdelingen. Dit concluderen onderzoekers in het vakblad Intensive Care Medicine. De onderzoekers analyseerden gegevens van 132.159 patiënten uit de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) registratie. Het onderzoek toont aan dat de sterfte, gecorrigeerd voor ernst van ziekte, op al deze ICs ongeveer hetzelfde is. Dit is het eerste onderzoek, op deze schaal, naar de Nederlandse situatie met gebruikmaking van Nederlandse gegevens.

De onderzoekers analyseerden gegevens uit de Nationale Intensive Care Evaluatie van 132.159 patiënten uit 87 van de in totaal 95 Nederlandse IC’s die in de periode van januari 2009 tot oktober 2011 werden opgenomen op een Intensive Care afdeling. Onderzocht werd de ziekenhuissterfte en de 90 dagen sterfte voor alle patiënten en voor 13 subgroepen met een laag dan wel hoog risico op overlijden. Er is geen verschil in ziekenhuissterfte en 90 dagen sterfte tussen een level I (kleinere), II (middelgrote) en III (grote) Intensive Care afdeling.

Geen verschil in sterfte                                                                                                                        

Er zijn geen verschillen naar voren gekomen tussen kleinere, middelgrote en grotere Intensive Care afdelingen (IC’s) voor de hele groep IC patiënten en uit subgroep analyses.

De onderzoekers corrigeerden de gegevens ook voor overplaatsingen: ook na uitsluiting van overgeplaatste patiënten van kleinere naar andere IC’s (maximaal 1,9%) of vice versa (in totaal 4,2% van alle patiënten) bleef het resultaat consistent. Dit geldt zowel voor de korte (ziekenhuissterfte) als voor de lange termijn (90 dagen sterfte).

De grotere IC’s hebben gemiddeld ziekere patiënten, maar de uitkomsten zijn, eenmaal gecorrigeerd voor deze ernst van ziekte, uiteindelijk gelijk aan de uitkomsten van kleinere en middelgrote IC’s.

 Consequenties

IC patiënten kunnen verantwoord en veilig worden behandeld op zowel kleinere, middelgrote als op grotere IC’s. Dat er geen verschil in sterfte is gevonden zou verklaard kunnen worden doordat Nederlandse Intensive Care afdelingen zich houden aan de kwaliteitseisen, zoals die zijn vastgelegd in de IC richtlijn uit 2006. Deze richtlijn regelt o.a. 24 uurs bereikbaarheid van intensivisten, implementatie van landelijke protocollen, dagelijkse multidisciplinaire patiëntbesprekingen en regelmatige complicatie- en obductiebesprekingen.

SAZ Intensivisten werkgroep

De intensivisten uit de SAZ ziekenhuizen vormen een gezamenlijke (virtuele) werkgroep en komen gemiddeld twee maal per jaar bijeen om actuele ontwikkelingen te bespreken. Heeft u interesse in deelname, mail dan uw contactgegevens naar: saz@saz-ziekenhuizen.nl.


Vaststelling Kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care

Iedereen in Nederland moet altijd en overal kunnen rekenen op goede Intensive Care (IC-)zorg en goede IC-nazorg, waarbij ook de naasten van IC-patiënten op goede begeleiding moeten kunnen rekenen. Dat is ook het startpunt voor de nieuwste kwaliteitsstandaard Organisatie van… Lees meer »


Bestuurlijke consultatie voor nieuwe kwaliteitsstandaard IC afgerond

De bestuurlijke consultatie, waarin de ACK vraagt naar de visie van de besturen van de betrokken partijen over de toepasbaarheid van de conceptkwaliteitsstandaard in de lokale en regionale praktijk, is op 13 mei jongstleden afgerond. De ACK heeft de concept… Lees meer »


Intensivisten stemmen tegen IC-richtlijn

Op 1 juli jl. stemde 46 procent van de leden van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) voor en 54 procent tegen de richtlijn. Het Zorginstituut Nederland neemt de regie voor de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn nu over…. Lees meer »


Geen verschil in sterfte tussen kleinere, middelgrote en grote intensive care’s in Nederland

Er is geen verschil in de sterftecijfers van kleinere, middelgrote en grote Intensive Care afdelingen. Dit concluderen onderzoekers in het vakblad Intensive Care Medicine. De onderzoekers analyseerden gegevens van 132.159 patiënten uit de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) registratie. Het… Lees meer »