Belangenbehartiging

SAZ is de vereniging van regionale ziekenhuizen die samen werken aan kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg in de regio. Nederland is internationaal koploper in toegankelijkheid van de zorg. Zowel de huisarts als de medisch specialist zijn goed toegankelijk voor iedereen, 24 uur per dag.

Samen werken aan de beste zorg in de regio

Het is van groot belang dat deze regionale ziekenhuiszorg beschikbaar blijft, en dat we continu blijven werken aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daar maakt de SAZ zich namens haar leden iedere dag sterk voor. De SAZ zet zich als belangenbehartiger in op actuele thema’s. Altijd vanuit onze visie op kwalitatief hoogwaardige, doelmatige en toegankelijke integrale zorg in de regio.

Cruciaal voor de beschikbaarheid van zorg in de regio, cruciaal voor de opleidingen, cruciaal om de zorg toekomstbestendig met korte lijnen tussen ziekenhuis, huisartsen, andere zorgverleners in de eerste lijn en nulde lijn, care en welzijn in te richten, cruciaal voor de patiënt.

Meer informatie en contact

Wilt u meer weten over de SAZ en de thema’s waarvoor de vereniging zich op dit moment hard maakt? Neem gerust contact met ons op.