Verdiepend consult met BeterDichtbij: 3 tips voor zorgverleners

BeterDichtbij - direct in contact met uw ziekenhuis

Steeds meer huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners in Nederland maken gebruik van BeterDichtbij…. Lees meer »


Beeldbellen met eigen arts mogelijk via BeterDichtbij met KPN APIs 

BeterDichtbij maakt beeldbellen mogelijk dankzij de KPN video call API binnen de digitale dienst… Lees meer »