Carrièrecentrum Zorg

Het Carrièrecentrum Zorg is een initiatief van het Carrièrecentrum voor Artsen, SAZ Carrière Support en VvAA

Investeren in ontwikkeling loont

Toenemende eisen aan uw functioneren, vragen dat u regelmatig even een stap terugneemt om het verloop van uw eigen carrière en persoonlijke ontwikkeling goed te bezien. Zowel individueel als in maatschaps- of vakgroepverband. Door te investeren in uw eigen ontwikkeling, neemt u zelf verantwoordelijkheid en stuurt u uw eigen carrière. Daarmee kunt u klachten, samenwerkingsproblemen, overspannenheid of zelfs burn-out voorkomen.

Het Carrièrecentrum Zorg ondersteunt u op drie terreinen:

  • Persoonlijk functioneren
  • Carrière en ontwikkeling
  • Verandering van werkplek

Op vertrouwelijke basis stippelt u samen met onze adviseurs uw beste ontwikkelpad uit en wij bieden u daarbij praktische ondersteuning. Onze adviseurs zijn geselecteerd op hun ervaring en gespecialiseerd in de begeleiding van medici, paramedici. Wij beschikken over een landelijk netwerk van onafhankelijke coaches, loopbaanbegeleiders en re-integratieadviseurs. Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd.

Download hier de volledige brochure.


Functioneren

Een second opinion over uw functioneren als medisch specialist, teamspeler, communicator Als medisch specialist wordt u geacht volgens de professionele standaard te functioneren. Dit wordt onder meer getoetst door middel van visitaties, complicatieregistratie en evaluatiegesprekken in het kader van IFMS… Lees meer »